Άγιοι που γελούν και περιγελούν την ματαιότητα

π. Διονύσιος Ταμπάκης


Χρον. Έκδοσης: 2023
Σχήμα: 14×21
Κωδικός: 42279
ISBN: 9789604953905
Σελίδες: 160


Κάθε νέο βιβλίο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη είναι και μία έκπληξη. Ο εφημέριος του ιστορικού ναού της Παναγίτσας του Ναυπλίου γράφει έχοντας στο νου την πνευματική ωφέλεια των συγχρόνων αναγνωστών, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα ζωντανή, απλή, ιλαρή, ευχάριστη, καθημερινή, χαρούμενη αλλά συνάμα πλούσια. Μια γλώσσα που έχει διαμορφωθεί από  την κρητική και σμυρνέϊκη καταγωγή του, το μεγάλωμά του στην Παλαιά Κοκκινιά και προπάντων την αγάπη του για τον Άθωνα και την ορθόδοξη παράδοσή μας.  Αν προσθέσουμε και μία ατμόσφαιρα σαλότητας που διέπει το βιβλίο και κρύβει πολύ βαθιές και σημαντικές αλήθειες, θα έχουμε μια πρώτη ιδέα για το νέο του βιβλίο που κυκλοφόρησε ανήμερα της εορτής του αγίου Διουνυσίου του νέου.


Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε:

«Μόνον οἱ Ἅγιοι ὡς ξεσκλάβωτοι ἀπὸ τὰ “πρέπει” τοῦ κόσμου καὶ τοῦ “ἐγώ” τους δύνανται νὰ ξεσαμαρώνονται ἀπ’ τὰ σαμάρια καὶ τοὺς κανόνες τοῦ κόσμου. Ἔτσι λεύτεροι κι ἄφοβοι Χριστοαντάρτες, φυσικὰ καὶ ἀβίαστα διαλαλοῦν τὴν χαρά, τὸ χαμόγελο, καὶ περιγελοῦν κι ἐξαπατοῦν τὸν ἀπατεῶνα κόσμο. Ὅπως αὐτονόητο εἶναι ὁ ἥλιος νὰ ζεσταίνει, τὰ σύννεφα νὰ βρέχουν, τὸ νερὸ νὰ ξεδιψᾶ…

Τί συνδέει τὸν ἅγιο Δημήτριο τὸν Μυροβλύτη μὲ τὸν νεομάρτυρα Ἀγγελῆ τὸν Ἀργεῖο; Τὴν ἁγία Ἀγλαΐα μὲ τὸν ὅσιο Κόπρι; Τὴν νεαρὴ ἁγία Ραΐδα μὲ τὸν ἅγιο Φιλούμενο τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ; Ἄνθρωποι τόσο διαφορετικοὶ μεταξύ τους, ἀπὸ ἄλλους τόπους, ἀπὸ ἄλλες ἐποχές, μὲ ἄλλον τρόπο ὁ καθένας, ἐπέτυχαν νὰ πιαστοῦν στὸν χορὸ τῶν ἁγίων. Ἀγάπησαν πάνω καὶ πέρα ἀπὸ ὅλα τὸν Χριστό. Ὁ ἀγαπημένος μας πατὴρ Διονύσιος συλλέγει λεπτομέρειες ἀπὸ συναξάρια μοναδικὰ καὶ μᾶς ὑπενθυμίζει διακηρύσσοντας: Πίσω ἀπὸ τὴν ὁσιακὴ βιοτή, τὴν ὁμολογία ἢ τὸ μαρτύριο, στὸ μοναστήρι ἢ στὸν κόσμο, στὴν ἀγορὰ τῆς πόλης, στὸ μαγαζὶ ἢ στὸ χωράφι τους, οἱ ἅγιοι μᾶς ἁπλώνουν εὐφρόσυνα τὸ χέρι, ὡς πρόσκληση ἁγιασμοῦ πρὸς κάθε μετερίζι!»


Μια γνωριμία με τον συγγραφέα

Ὁ πατὴρ Διονύσιος Ταμπάκης, Σμυρ­­νιὸς στὴν καταγωγή, γεννήθηκε τὸ 1972  στὸν Πειραιᾶ καὶ μεγάλωσε στὴν Νίκαια (Νέα Κοκκινιά). Ἀπόφοιτος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθη­νῶν καὶ τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς, διακονεῖ ὡς ἐφη­μέριος στὸν Ἱ. Ν. Γενεσίου τῆς Θεοτό­κου Παλαιοῦ Ναυπλίου. Μὲ τὴν πρεσβυτέρα του, Φωτεινὴ Κατσούκη, ἔχουν τρία παιδιά. Ἀγαπᾶ πολὺ τὴ μουσική, συνθέτει ψαλτοτράγουδα καὶ παίζει διάφορα παραδοσιακὰ ὄργανα, ὅπως νέι καὶ ταμπούρ.

Ἄλλα βιβλία του ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἄθως εἶναι:
Προσευχητάριον εἰδικῶν περιστάσεων
Τῶν ἁγίων ἡ βοήθεια
Ἁγιορείτικες κουβέντες
Χάπι-ἔντ!
Μὴ φοβοῦ!

Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Θύρα, ἐπίσης, κυκλοφοροῦν τά: