Περί Επιμελείας Ψυχής

Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως


Χρον. Έκδοσης: 2020
Σχήμα: 15×21
Κωδικός: 39496
ISBN: 9789604951376
Σελίδες: 174


Το νέο αυτό βιβλίο των εκδόσεων ΆΘΩΣ περιέχει απόδοση στη νέα ελληνική ένδεκα ομιλών του αγίου Νεκταρίου στις οποίες πραγματεύεται θέματα όπως ποια είναι η φύση της ψυχής καθώς και πώς να φροντίζουμε για την υγεία και τη θεραπεία της ακολουθώντας μια νηπτική πορεία και συμμετέχοντας στα μυστήρια της εκκλησίας μας.. Οι ομιλίες αυτές αποτέλεσαν σταθμό στην ποιμαντική του εικοστού αιώνα.