Στάρετς Σάββας ο Παρηγορητής

Φωτόπουλος Ιωάννης, Πρωτοπρεσβύτερος


Χρον. Έκδοσης: 2018
Σχήμα: 17×27
Κωδικός: 39748
ISBN: 9789604952465
Σελίδες: 337


Ο π. Σάββας θέρμαινε τις παγωμένες καρδιές, ενίσχυε τα παραλελυμένα χέρια, εμφυσούσε το πνεύμα της πίστεως στό Θεό, κυριολεκτικά ανύψωνε τους πεσόντας. Από τη ζωντανή πηγή, που ήταν η καθαρή και παραδομένη στο Θεό καρδιά του, ο μπάτουσκα αντλούσε δυνάμεις για τoυς μεγάλους κόπους του.