Το μυστήριο της εν Χριστώ συζυγίας

Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Αθανασίου

Χρον. Έκδοσης: 2020
Σχήμα: 16×22
Κωδικός: 40757
ISBN: 9789604952984
Σελίδες: 408


Εὔχομαι τὸ βιβλίο αὐτὸ νὰ βοηθήσει τοὺς νέους ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν τὴν εὐλογημένη ἔγγαμη ζωή, νὰ συνδεθοῦν συνειδητὰ μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, νὰ Τὸν καλέσουν νὰ τοὺς εὐλογήσει καὶ νὰ εἶναι βέβαιοι ὅτι ὅλα θὰ ἔρθουν πολὺ καλύτερα ἀπ’ ὅσο εἶναι δυνατὸ νὰ φανταστοῦν.
Νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι: «Ὁ γάμος εἶναι ἕνας δρόμος. Ἀρχίζει ἀπὸ τὴν γῆ καὶ τερματίζει στὸν οὐρανό. Εἶναι μιὰ σύναψη, ἕνας σύνδεσμος μὲ τὸν Χριστό, ποὺ μᾶς βεβαιώνει ὅτι θὰ πᾶμε κάποτε στὸν οὐρανό».

Πρωτοπρεσβύτερος
Δημήτριος Aθανασίου

Το Μυστήριο του Γάμου
Θεολογική προσέγγιση

Ο γάμος είναι ένα από τα καθορισμένα Μυστήρια της Εκκλησίας για την πραγματοποίηση της σωτηρίας και την θέωση του ανθρώπου. Αποτελεί Μυστήριο για 3 κυρίως λόγους:
α) περιέχει τη Θεία Χάρη
β) αποτελεί προτύπωση της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία και
γ) δια του γάμου πραγματοποιείται η αγαπητική ένωση των ψυχών ανδρός και γυναικός.

‘Ετσι ο κύριος σκοπός του γάμου βρίσκεται στην κοινωνία της αγάπης των συναπτομένων προσώπων. Όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του. Και με αυτόν τον τρόπο, μέσω της ευλογίας και του αγιασμού της «εις γάμον κοινωνίας», αγιάζεται η αρχή του ανθρώπινου γένους.