Ἅγιος Παρθένιος, Ἐπίσκοπος Λαμψάκου, Πηγὴ ἰαμάτων ἀκένωτος

Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Γ. Γαζέτας

Ἀκολουθία Ἁγίου:
δρ. Χ. Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.


Χρον. Έκδοσης: 2021
Σχήμα: 15×22
Κωδικός: 41210
ISBN: 9789604953141
Σελίδες: 216


Τὸ θαῦμα, ὅπως καὶ ἡ ἁγιότητα, δὲν εἶναι ἢ μᾶλλον, καλύτερα, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὑπόθεση τοῦ νοῦ, ἀλλὰ τῆς ταπεινῆς καρδιᾶς. Σὲ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα ἔρχεται νὰ μᾶς βοηθήσει ἡ γνωριμία μας μὲ τὸν θεολαμπῆ ἀστέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν ταπεινὸ στὴν καρδιὰ καὶ ἀξιοθαύμαστο ποιμένα τῆς Ἀγάπης, τὸν Ἅγιο Παρθένιο ἐπίσκοπο Λαμψάκου.

Στὸ βιβλίο παρατίθενται ὁ βίος τοῦ Ἁγίου καὶ ἡ ἱστορικὴ θεώρηση τῆς ἐποχῆς καὶ τοῦ τόπου του, οἱ διδαχὲς καὶ τὰ θαύματά του μέχρι σήμερα, καθὼς καὶ οἱ Ἀκολουθίες του συντεθειμένες ἀπὸ τὸν δρ Χ. Μ. Μπούσια, μέγα ὑμνογράφο τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας. Συνοδεύεται ἀπὸ παράρτημα φωτογραφιῶν, εἰκόνων καὶ χαρτῶν σχετικῶν μὲ τὸν βίο καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Παρθενίου.