Ιστορίες Γέροντος Κλεόπα (2)

Ιστορίες Γέροντος Κλεόπα (2)

Το δεύτερο από τα δύο βιβλία της σειράς περιέχει μια ανθολογία ιστοριών που αφηγείτο στα παιδιά ο γέρων Κλεόπας της Ρουμανίας, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας με ιδιαίτερη απήχηση στους νέους.

Περισσότερα

Ιστορίες Γέροντος Κλεόπα (1)

Ιστορίες Γέροντος Κλεόπα (1)

Το πρώτο από τα δύο βιβλία της σειράς περιέχει μια ανθολογία ιστοριών που αφηγείτο στα παιδιά ο γέρων Κλεόπας της Ρουμανίας, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας με ιδιαίτερη απήχηση στους νέους.

Περισσότερα