Διονύσιος Ταμπάκης, ιερεύς

Ὁ πατὴρ Διονύσιος Ταμπάκης, μικρασιατικῆς καταγωγῆς, ἐκ Σμύρνης, γεννήθηκε τὸ 1972 στὸν Πειραιᾶ. Εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, καθὼς καὶ τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς. Διακονεῖ στὸν Ἱ. Ν. Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Ναυπλίου. Εἶναι νυμφευμένος μὲ τὴν Φωτεινὴ Κατσούκη καὶ ἔχουν τρία παιδιά.

Ἄλλα βιβλία του ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἄθως εἶναι:

  • Προσευχητάριον εἰδικῶν περιστάσεων (2010),
  • Τῶν ἅγίων ἡ βοήθεια (2016)
  • Ἁγιορείτικες κουβέντες (2017) καὶ
  • Χάπι-Εντ (2020)

ἐνῶ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Θύρα κυκλοφορεῖ τὸ βιβλίο του

Από τις Εκδόσεις Άθως κυκλοφορούν:

Ενημερωθείτε για τα νέα μας