Άγιος Φανούριος

Συγγραφὴ καὶ ἐπιμέλεια ἔκδοσης:

Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Γ. Γαζέτας


Χρον. Έκδοσης: 2020
Σχήμα: 15×22
Κωδικός: 40862
ISBN: 9789604953035
Σελίδες: 104


ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ. Ὁ Μεγαλομάρτυρας καὶ Θαυματουργός. Ἡ μαρτυρικὴ πορεία καὶ ὁ παρακλητικὸς κανόνας τοῦ Ἁγίου.

Ὁ παρὼν παρακλητικὸς κανόνας τοῦ Ἁγίου Φανουρίου ἐκφράζει τὴν ἀνάγκη τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς ἁγίους του, τοὺς πρεσβυτέρους ἀδελφούς, νὰ ἀντλεῖ δύναμη ἀπὸ τὸ παράδειγμα τῆς ζωῆς τους καὶ νὰ ἀναζωπυρώνεται μέσα του ὁ πόθος γιὰ τὴν πνευματικὴ πρόοδο καὶ τελειότητα.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὸ ἐγχείρημα τῆς σύνταξης ἑνὸς ἔργου σχετικὰ μὲ τὸ βίο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, ἰδιαιτέρως λόγῳ τῆς κατὰ καιροὺς πρόσμιξης πολλῶν ἀνακριβῶν στοιχείων γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου, δὲν θὰ ἦταν κάτι εὔκολο. Γι’ αὐτὸ ἀποτελεῖ σημαντικὴ προσφορὰ ἡ ἀγωνιώδης προσπάθεια τοῦ συγγραφέα γιὰ τὴ συλλογὴ διασταυρωμένων, ἱστορικῶν πληροφοριῶν, πέρα ἀπὸ αὐτὲς ποὺ περιλαμβάνονται στὶς ἤδη ὑπάρχουσες, δημοσιευμένες ἐκδόσεις, τὶς ὁποῖες μὲ κριτικὴ προσέγγιση καὶ κοπιώδη προσπάθεια ἀξιοποίησε ὁ π. Ἰωάννης, γιὰ νὰ μᾶς προσφέρει αὐτὴ τὴν ἔκδοση.

Ἀρχιμανδρίτης Συμεὼν Βολιώτης
Πρωτοσύγκελλος
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
(νῦν Μητροπολίτης Φθιώτιδος)

Τὴν ἐμπεριστατωμένη ἔκδοση γιὰ τὸν πολύαθλο καὶ θαυματουργὸ ἅγιο Φανούριο συνοδεύει ἀκολουθία, τὴν ὁποία συνέθεσε ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα τῆς ἱστορικῆς, βυζαντινῆς Ἱερᾶς Μονᾶς Ἁγίου Ἱεροθέου Μεγάρων, Ἰσιδώρα μοναχή, θεολόγος καὶ ὑμνογράφος.